Genomskinliga plaststolar i rader.

Lär dig om mediebranschens rättsliga villkor

Kurs

Medier, lag och rätt

7.5 hp

Vår

100%

Campus

Bekanta dig med de villkor som gäller för medieföretag, organisationer och enskilda medborgare. Kursen utgår från verkliga fall och aktuella debatter. Du får undersöka, diskutera och analysera rättsliga aspekter kopplat till områden som yttrandefrihet, publicering och fildelning. Efter kursen har du förståelse för mediesamhällets rättsliga villkor.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med media eller medierelaterade frågor i flera branscher Att studera Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) innebär att du utbildar dig för flera yrken. Eftersom ämnet är så pass brett öppnar det för en bred och föränderlig arbetsmarknad. Du kan arbeta med yrken direkt relaterade till medie- och kommunikationsbranschen, som exempelvis inom kommunikation och PR, medieproduktion, reklam och marknadsföring eller medie- och omvärldsanalys. Samtidigt ger MKV nyttig och användbar kunskap inom flera andra yrkesroller, då medier får en allt större roll och påverkan i dagens samhälle. Yrkesroller som är mer indirekt relaterade till ämnet är arbete inom utbildning och opinion, kultur och förlag, grafisk design eller journalistik. Du har efter studier i MKV utvecklat förmågan att kritiskt analysera och formulera problem men även tränat på att vara en kritisk och medveten medieanvändare. Genom studiernas vetenskapliga utformning har du en god förmåga att med ett källkritiskt perspektiv sammanställa och förmedla information samt erfarenhet av arbeta självständigt. Du kommer även att behärska olika kommunikationstekniker och kunna navigera i det digitala medielandskapet utifrån strategisk hänsyn och med vetenskaplig grund. Läs om ämnets forskning
Studera mediesamhällets rättsliga frågor och villkor genom verkliga fall och aktuella debatter I denna kurs får du bekanta dig med både de ideologiska och filosofiska grunderna för det moderna västerländska mediesamhället. Du introduceras för de villkor som gäller för medieföretag, organisationer och enskilda medborgare i ett allt mer globaliserat juridiskt system. Du får undersöka, diskutera och analysera rättsliga aspekter kopplat till bland annat yttrandefrihet, olika former av publicering, äganderätt, copyright och fildelning. Kursinnehållet utgår från verkliga fall och samtida debatter. Du får bland annat studera offentlighetsprincipen, och lär dig hur du som privatperson kan begära ut offentliga handlingar. Arbetssätt Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och analysövningar, både gruppvis och individuellt. Du examineras genom en skriftlig hemtentamen, analysövningar och aktivt deltagande på seminarier.
Bred förståelse för och kunskap om mediernas roll i samhället Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) är ett brett ämne som ger dig kunskap om medier och kommunikation. Du studerar mediernas roll i dagens samhälle och kultur, ur flera olika dimensioner - såväl i samtiden som historiskt, såväl traditionella som sociala medier, såväl på individnivå som samhällsnivå. MKV har som utgångspunkt att samhällen uppstår och utvecklas genom kommunikation, och kretsar därför kring en central fråga: hur kommunikation har förändrat och förändrar samhället. Ämnet är både ständigt aktuellt och ständigt i utveckling, och det gör att diskussionerna som lyfts i utbildningen är dagsfärska. Du får till exempel gå på djupet med fake news, populism, faktaresistens och opinionsbildning, och se vilken roll medierna spelar. Att studera Medie- och kommunikationsvetenskap ger dig värdefull kompetens för en mängd yrkesroller, då det blir allt viktigare att ha kunskap och förståelse för dagens medieanvändning. Du lär dig förstå samhället genom kommunikationen i media samtidigt som du förbereds för arbete med medier eller medierelaterade frågor. Ämnet ger dig ett brett perspektiv och innefattar områden som till exempel integritetsfrågor, medier och makt, barn och ungdomars medieanvändning, olika målgrupper och mediers oberoende. Du kommer även att få diskutera hur medier formar samhället, men även reflektera kring hur olika grupper representeras i media. På Södertörns högskola har MKV en humanistisk tillämpning - genom historiska perspektiv och aktuell vetenskaplig forskning får du studera mediers roll ur ett mångsidigt perspektiv och får en bred förståelse för ämnet. Kunskap och förståelse över mediesamhällets lagar är användbart både för dig som privatperson och yrkesverksam. Du får bland annat studera offentlighetsprincipen, där du som privatperson kan begära ut offentliga handlingar. Samtidigt lär du dig om vilka lagar och regler som gäller vid olika former av publicering.