Vad ingår?

Studera mediesamhällets rättsliga frågor och villkor genom verkliga fall och aktuella debatter

I denna kurs får du bekanta dig med både de ideologiska och filosofiska grunderna för det moderna västerländska mediesamhället. Du introduceras för de villkor som gäller för medieföretag, organisationer och enskilda medborgare i ett allt mer globaliserat juridiskt system.

Du får undersöka, diskutera och analysera rättsliga aspekter kopplat till bland annat yttrandefrihet, olika former av publicering, äganderätt, copyright och fildelning. Kursinnehållet utgår från verkliga fall och samtida debatter. Du får bland annat studera offentlighetsprincipen, och lär dig hur du som privatperson kan begära ut offentliga handlingar.

Arbetssätt

Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och analysövningar, både gruppvis och individuellt. Du examineras genom en skriftlig hemtentamen, analysövningar och aktivt deltagande på seminarier.