Vad ingår?

Verktyg att skapa, värdera och förmedla juridisk kunskap om miljöskydd

Miljöjuridik ger dig en introduktion till ämnet och grundläggande förståelse för juridikens betydelse inom miljö, natur och samhälle. Kursen är för dig som är intresserad av en renodlad juridisk utbildning men också du som läser andra ämnen och som vill skaffa dig viss juridisk kunskap om miljöskyddet. Du får lära dig om miljörättens betydelse kopplat till viktiga områden inom politik och globalisering. Kursen innehåller både teoretiskt och vetenskapligt förankrade moment såväl som praktiska.

Arbetssätt

Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier, både gruppvis och individuellt, även gästföreläsningar och studiebesök förekommer. Du examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande på seminarier.

Kursen antar cirka 45 studenter per termin. Gruppuppgifterna görs av mindre grupper om cirka fyra till fem personer.