Vad ingår?

Studera teorin om och tillämpning av miljökonsekvensbeskrivningar

I kursen får du fördjupad förståelse om begreppet miljökonsekvensbeskrivning. Kursen behandlar det bakomliggande teorin, framväxten av begreppet och dess roll för miljövården. Du får även kunskap om det praktiska tillämpandet av miljökonsekvensbeskrivningar. Det innefattar hur man tar fram, bedömer och beaktar miljökonsekvensbeskrivningar i beslutsfattandet. Kursen har både ett nord- och sydperspektiv, med särskilt fokus på Sverige.

Både den teoretiska och praktiska delen är nära integrerade. De löper till stor del parallellt under kursen. Den praktiska delen innehåller ett större projektarbete som utförs i grupp. Du får öva din förmåga att planera, samarbeta och ta ansvar för det gemensamma slutresultatet.

Arbetssätt

Undervisningen i den teoretiska delen utgörs främst av föreläsningar, seminarier och litteraturstudier. Den teoretiska delen examineras genom inlämningsuppgifter och en skriftlig tentamen. Den praktiska delen utgörs främst av ett större projektarbete i grupp. Projektarbetet presenteras och examineras både muntligt och skriftligt.