Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Miljötillsyn

Behörighetskrav:

60 högskolepoäng miljövetenskap eller motsvarande, varav minst 7,5 högskolepoäng miljörätt

Urval:

Mellan 1 och 165 högskolepoäng