Vad ingår?

Vad ingår?

Kursen behandlar det praktiska arbetet med miljötillsyn och miljövägledning genom ett större självständigt projektarbete. Detta projektarbete utförs i grupp vilket ställer krav på planering, delaktighet, samarbetsförmåga och ansvarstagande för den gemensamma slutprodukten hos deltagarna.

Kursen genomförs med föreläsning och seminarier. Det praktiska arbetet med miljötillsyn och miljövägledning behandlas genom ett större självständigt projektarbete som genomförs i grupp, Under kursen genomförs gästföreläsningar och studiebesök.