Tåg och sittplats

Hur hanterar vi resandet när samhällets miljömedvetenhet ökar?

Kurs

Moderna resetrender - från volontärturism till flygskam

7.5 hp

Med de senaste årens ökade miljöengagemang följer krav på en mer hållbar turism och ett mer ansvarsfullt resande med mindre klimatavtryck. I kursen Moderna resetrender lär du dig om hur våra resmönster påverkas samt om aktuella fenomen inom resesektorn - flygskam, tågskryt, instagrammability, delningsekonomi och volontärturism.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Ökad kunskap och förståelse om dagens resande och turism Efter studier i turismvetenskap har du en efterfrågad kompetens på en växande arbetsmarknad. Det finns behov av kunskap om storstadsturism både inom besöksnäringen (hotell, resebyråer, eventbolag etc.) och inom offentlig sektor. Du får genom studier i turismvetenskap bland annat spetskompetens i management, destinationsplanering och marknadsföring, attraktionsutveckling, kommunikatörskompetens samt service- och bokningskompetens. Turismvetenskap ger dig viktig kunskap för flera olika yrkesroller. Under studierna får du insikt i branschens omfattning och möjlighet. Möjligheterna är många och tidigare studenter arbetar bland annat som hotellchefer, marknadsförare och frontpersonal på hotell, resekonsulter hos researrangörer, kommunikatörer på turistbyråer, webbredaktörer eller med sociala medier på större turistföretag. Flera blir Destination managers på destinationsorganisationer och inkommande turistbolag Genom akademiska studier i turismvetenskap får du även gedigen kunskap i att utreda, analysera och skriva rapporter. Dessa akademiska kunskaper är nödvändiga för specialistpositioner och högre positioner inom branschen. Läs om ämnets forskning
Introduktion till aktuella fenomen inom resesektorn I kursen diskuteras dagens resmönster och besöksnäring. Du får lära dig om det aktuella kunskapsläget inom samhällsvetenskap och humaniora avseende sociala och samhällsekonomiska fenomen, trender och strukturer som påverkar resandet. Moderna fenomen och begrepp, som exempelvis flygskam, tågskryt, delningsekonomi, instagrammability och volontärturism, identifieras och diskuteras. Med utgångspunkt från dessa fenomen problematiseras dagens moderna och alltmer sammansatta resesektor och besöksnäring med hjälp av olika kritiska teorier. Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och ges på kvartsfart. Den genomförs på distans och undervisningen sker till stor del via högskolans distansverktyg. Undervisningen består av videoföreläsningar samt obligatoriska webbinarier (online-seminarier) och självständig skriftlig hemuppgift. Undervisning på engelska kan förekomma.
Se resande ur nya perspektiv och få eftertraktad kompetens Människor reser mer, destinationerna blir fler och turismbranschen expanderar. Genom studier i turismvetenskap får du efterfrågad kompetens på en växande arbetsmarknad. Du får insikt i vilken roll turism och resande har för individen men även för samhället och samhällsutvecklingen. Turismvetenskap handlar om turismaktörer såväl som besökare. Du får lära dig hur företag och organisationer inom turismbranschen styrs genom hospitality management, hur besöksnäringen ser ut och hur stödet kan se ut från den offentliga sektorn. Samtidigt får du kunskap om hur boende, turister och affärsresenärer upplever, arbetar och tar emot service i sitt resande. Besökare och turism har en ekonomisk, kulturell och social påverkan såväl som en uppenbar miljöpåverkan. Ämnet kopplar an till frågor om hållbar samhällsutveckling eftersom besöksnäring och turism kan bidra i utvecklingen mot ett bättre samhälle. Till exempel genom skapandet av attraktiva förutsättningar för städer och landsbygd, ett hållbarhetsperspektiv på turismens inverkan på klimatet, eller hur företag kan arbeta ansvarsfullt för individer och samhället. På Södertörns högskola har ämnet Turismvetenskap huvudtemat storstadsturism. Inom huvudtemat fokuseras deltemana hospitality management, hållbar destination, upplevelseturism, turismkommunikation, mötesindustri och persontransporter. Utbildningen har en nära koppling till branschen genom arbetsmarknadsdagar, praktik och gästföreläsningar.