Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Vad ingår?

Introduktion till aktuella fenomen inom resesektorn

I kursen diskuteras dagens resmönster och besöksnäring. Du får lära dig om det aktuella kunskapsläget inom samhällsvetenskap och humaniora avseende sociala och samhällsekonomiska fenomen, trender och strukturer som påverkar resandet. Moderna fenomen och begrepp, som exempelvis flygskam, tågskryt, delningsekonomi, instagrammability och voluntärturism, identifieras och diskuteras. Med utgångspunkt från dessa fenomen problematiseras dagens moderna och alltmer sammansatta resesektor och besöksnäring med hjälp av olika kritiska teorier.

Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och ges på kvartsfart. Den genomförs på distans och undervisningen sker till stor del via högskolans distansverktyg. Undervisningen består av videoföreläsningar samt obligatoriska webbinarier (online-seminarier) och självständig skriftlig hemuppgift. Undervisning på engelska kan förekomma.