Vad ingår?

Introduktion till aktuella fenomen inom resesektorn

I kursen diskuteras dagens resmönster och besöksnäring. Du får lära dig om det aktuella kunskapsläget inom samhällsvetenskap och humaniora avseende sociala och samhällsekonomiska fenomen, trender och strukturer som påverkar resandet. Moderna fenomen och begrepp, som exempelvis flygskam, tågskryt, delningsekonomi, instagrammability och volontärturism, identifieras och diskuteras. Med utgångspunkt från dessa fenomen problematiseras dagens moderna och alltmer sammansatta resesektor och besöksnäring med hjälp av olika kritiska teorier.

Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och ges på kvartsfart. Den genomförs på distans och undervisningen sker till stor del via högskolans distansverktyg. Undervisningen består av videoföreläsningar samt obligatoriska webbinarier (online-seminarier) och självständig skriftlig hemuppgift. Undervisning på engelska kan förekomma.