Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Nationalekonomi A

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet samt Matematik C, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 4, undantag ges för Engelska B). Matematik C kan ersättas av Matematik B samt kursen Matematik för samhällsvetare 7,5 högskolepoäng. Eller Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. (Områdesbehörighet A4). Matematik 3b / 3c kan ersättas av Matematik 2a / 2b / 2c samt kursen Matematik för samhällsvetare 7,5 högskolepoäng.

Urval:

Betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3