Varför ämnet?

Få kunskap och förståelse över ekonomins roll i dagens samhälle

Nationalekonomi A ger dig grundläggande kunskaper och förståelse för de verktyg och teorier som används inom ämnet. Kursens allmänbildning ger dig en styrka på arbetsmarknaden och möjligheten att läsa vidare till avancerad nivå.

Kursen berör bland annat de globala målen om ekonomisk tillväxt och klimatförändringar genom att lyfta ämnen som hållbar långsiktig tillväxt och gröna budgetar.

Nationalekonomi spelar en viktig roll för samhällets demokrati, då ämnets uppgift är att undersöka hur vi hanterar och fördelar samhällets resurser. Ämnet har därmed en stark koppling till de flesta av FN:s globala mål. Nationalekonomi har ett brett perspektiv som omfattar fler olika funktioner i samhället, allt ifrån villkor för företag och anställda till förutsättningar för en hållbar utveckling och finansmarknadens roll för global stabilitet.

Nationalekonomi består av flera olika områden och har en tydlig koppling till många aktuella samhällsproblem. Genom att studera ämnet får du kunskap om bland annat miljöekonomi, utvecklingsekonomi, finansiell ekonomi, industriell organisation, arbetsmarknadsekonomi och olika teorier för internationell handel. De olika delarna är starkt förknippade med dagsaktuella problem som handelskrig och globalisering, arbetslöshet och integration, fattigdomsproblem och möjlighet till utveckling i fattiga länder.

Du som studerar nationalekonomi skaffar dig viktig samhällskunskap som är en styrka på arbetsmarknaden. Du får med dig redskap att analysera viktiga samhällsproblem. På Södertörns högskola strävar vi efter att lära ut ämnet utifrån ett brett perspektiv och ett förutsättningslöst förhållningssätt.

Studenter som börjar läsa nationalekonomi överraskas ofta över att det finns systematiserad kunskap inom en mängd områden där dom tidigare bara trodde att det fanns åsikter.

Johanna Palmberg

Johanna Palmberg

Ämnessamordnare för Nationalekonomi