Södertörns högskola_moas båge

Lär dig om Sveriges nationella minoriteter

Kurs

Nationella minoriteter

7.5 hp

Höst / Vår

25%

Distans

I denna kurs introduceras du till de nationella minoriteterna i Sverige (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) utifrån kultur, historia och rättigheter. Med kritiskt förhållningssätt och ett inifrånperspektiv väcks frågor om olika former av rasism och diskriminering samt utbildningssystemets ansvar för att bekämpa dessa. På kursen behandlas också hur kunskaper om de nationella minoriteterna kan tillämpas i undervisningen.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Nationella minoriteter Kursen ger dig som student en introduktion till de nationella minoriteterna och deras ställning i Sverige samt kunskaper om de rättigheter som minoriteterna omfattas av och vad rättigheterna innebär. Kursen tar ett kritiskt förhållningssätt och fokuserar på den mångfald av kulturer, religioner/sekularisering, språk och historia som finns inom respektive minoritet. Du får du en överblick över rättigheter utifrån lagstiftning och internationella konventioner, med särskilt fokus på vilka rättigheter som är kopplade till utbildning. Kursen riktar sig till olika yrkesgrupper, men är speciellt inriktad mot arbete i förskolan, förskoleklassen, grundskolan och motsvarande obligatoriska skolformer, eller fritidshem. Arbetssätt Kursen genomförs på distans och arbetstakten är kvartsfart med cirka två timmar lärarledd undervisning i veckan. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Du examineras genom skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter samt presentation av projektarbete. Du studerar tillsammans med en grupp om 20 studenter. Ni kan komma att delas in i mindre grupper vid seminarier.