Vad ingår?

Vad ingår?

Kursen ger dig som student en introduktion till de nationella minoriteterna och deras ställning i Sverige samt kunskaper om de rättigheter som minoriteterna omfattas av och vad rättigheterna innebär. Kursen tar ett kritiskt förhållningssätt och fokuserar på den mångfald av kulturer, religioner/sekularisering, språk och historia som finns inom respektive minoritet. Du får du en överblick över rättigheter utifrån lagstiftning och internationella konventioner, med särskilt fokus på vilka rättigheter som är kopplade till utbildning.

Kursen riktar sig till olika yrkesgrupper, men är speciellt inriktad mot arbete i förskolan, förskoleklassen, grundskolan och motsvarande obligatoriska skolformer, eller fritidshem.

Arbetssätt

Kursen genomförs på distans och arbetstakten är kvartsfart med cirka två timmar lärarledd undervisning i veckan. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Du examineras genom skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter samt presentation av projektarbete.

Du studerar tillsammans med en grupp om 20 studenter. Ni kan komma att delas in i mindre grupper vid seminarier.