Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.selänk till annan webbplats.

Naturorienterade ämnen och teknik, för grundskolans årskurs 4-6 - fristående kurs

Behörighetskrav:

Utbildningsvetenskap 1 (10,5 högskolepoäng), Utbildningsvetenskap 2 (7,5 högskolepoäng), Utbildningsvetenskap 3 (7,5 högskolepoäng), Utbildningsvetenskap 4 (7,5 högskolepoäng), Verksamhetsförlagd utbildning I (4,5 högskolepoäng), Verksamhetsförlagd utbildning 2 (7,5 högskolepoäng), eller motsvarande.

Urval:

Mellan 1 och 165 högskolepoäng