Din framtid!

Stärkt lärarkompetens på arbetsmarknaden

Efter kursen har du stärkt din lärarkompetens. Du har breddad din ämneskompetens inom naturorienterande ämnen och teknikämnet, samt skaffat dig behörighet att undervisa i fler ämnen än tidigare.