Del av skrivbordsstol framför fönster.

Är du utbildad lärare och vill bredda din kompetens?

Kurs

Naturorienterande ämnen och teknik, för grundskolans årskurs 4-6 - fristående kurs

30 hp

Höst

100%

Campus

Den här kursen vänder sig till dig som är färdigutbildad lärare för årskurs 4-6 och vill bredda din ämneskompetens samt ämnesbehörighet. Kursen fokuserar på hur du som lärare kan stimulera elever i att träna upp kunskaper och förmågor inom de naturorienterande ämnena och teknikämnet. Du studerar ämnesteori, ämnesdidaktik samt ett ämnesintegrerat arbetssätt.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Stärkt lärarkompetens på arbetsmarknaden Efter kursen har du stärkt din lärarkompetens. Du har breddad din ämneskompetens inom naturorienterande ämnen och teknikämnet, samt skaffat dig behörighet att undervisa i fler ämnen än tidigare. Läs om ämnets forskning
Läs fyra ämnesspecifika delkurser och en avslutande ämnesfördjupning Under kursen behandlas såväl ämnesteori som ämnesdidaktik, samt ett ämnesintegrerat arbetssätt. Kursen består av fyra ämnesspecifika delkurser och en avslutande ämnesfördjupning där de olika ämnesperspektiven knyts ihop utifrån ett didaktiskt perspektiv. Arbetssätt Kursens ges på helfart och undervisningen utgörs främst av föreläsningar och seminarier. Examinationsformerna varierar mellan delkurserna. Du läser ditt valda undervisningsämne tillsammans med cirka 20 till 25 studenter. Kursen samläses också med studenter vid Grundlärarutbildningen med interkulturell profil mot årskurs 4-6.
Bredda din ämneskompetens och ämnesbehörighet Kursen vänder sig till dig som är färdigutbildad lärare och vill bredda din ämneskompetens samt ämnesbehörighet. Kursen fokuserar på hur du som lärare skapar undervisande moment som tränar upp kunskaper och förmågor hos eleverna i årskurs 4-6, inom de naturorienterande ämnena och teknikämnet. Där kunskaperna och förmågorna sedan ska bedömas och betygsättas enligt gällande läroplan samt anvisningar och utvärderingar från Skolverket och Skolinspektionen. Under kursen studerar du såväl ämnesteori som ämnesdidaktik, samt ett ämnesintegrerat arbetssätt.