Vad ingår?

Introduktion till pedagogiken, ur historiska och nutida perspektiv

Kursen är en introduktion till ämnet pedagogik. Pedagogik A ger dig kunskap om centrala begrepp och belyser ämnet ur ett historiskt och nutida perspektiv. Du får diskutera och analysera texter som rör bland annat jämställdhet och jämlikhet i relation till utbildning, undervisning och uppfostran. Du får även pröva att tillämpa en vetenskaplig metod. Vilket ger dig erfarenhet av och förståelse för olika pedagogiska situationer. Som till exempel undervisningsuppdrag och ledarskapsfrågor.

I den första delkursen, Pedagogikens plats och platsens pedagogik, presenteras du för ämnets framväxt. Delkursen behandlar ämnet pedagogik i relation till andra ämnen och vad som utmärker en pedagogisk fråga. I den andra delkursen, Tidlösa pedagogiska problem, får du undersöka just tidlösa pedagogiska problem. Som relationen mellan fostran och frihet samt relationen mellan individ och samhälle.

Delkurs tre, Pedagogik från marginalen, har ett särskilt fokus på interkulturalitet och frågor om marginalisering, diskriminering, normalitet och avvikelser. Under delkurs fyra, Pedagogiska frirum, får du undersöka ungdomskultur, populärkultur, konst- och mediekultur samt kultur- och föreningsliv.

Arbetssätt

Under kursen har du cirka fyra timmar lärarledd undervisning i veckan. Utöver det har du grupparbeten och förväntas studera på egen hand. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och observationsövningar. Du examineras genom individuella skrivuppgifter, muntliga redovisningar och aktivt deltagande på seminarier.

Du studerar tillsammans med ungefär 25 andra studenter. Ni delas in i mindre grupper för gruppuppgifter.