Vad ingår?

Fördjupa dig i tre centrala forskningsområden och ett självständigt arbete

Kursen fokuserar på pedagogiska frågor om människans uppkomst, handlande och meningsskapande. I den första delkursen, Pedagogik som förändring: relationer och praktiker, får du undersöka pedagogiska relationer och praktiker i en rad sammanhang. Både i och utanför formaliserade utbildningsinstitutioner.

I delkurs två, Pedagogikens förutsättningar: teori och policy, står relationen mellan utbildning och demokrati i centrum. Makt, kunskap och konflikt är tre centrala teman som belyses i relation till frågor om fostran, utbildning och undervisning.

I den tredje delkursen, Pedagogiska utmaningar: globalisering och social rättvisa, får du fördjupa dig i de pedagogiska utmaningar som uppstår i ett mångkulturellt och globaliserat samhälle. Ett samhälle där frågor om interkulturalitet, medborgarfostran och individens delaktighet i samhällslivet blir allt mer aktuellt.

Avslutningsvis genomför du ett självständigt vetenskaplig arbete. Det inkluderar formulering av en pedagogisk frågeställning och genomförandet av en mindre studie.

Arbetssätt

Under kursen har du cirka fyra timmar lärarledd undervisning i veckan. Utöver det har du grupparbeten och förväntas studera på egen hand. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Både gästföreläsningar och studiebesök kan förekomma. Du examineras genom individuella skrivuppgifter, muntliga redovisningar, aktivt deltagande på seminarier samt genomförandet av ett självständigt vetenskapligt arbete.

Du studerar tillsammans med ungefär 10 andra studenter. Ni delas in i mindre grupper för gruppuppgifter.