Vad ingår?

Förberedelser för, och genomförandet av, ett självständigt vetenskapligt arbete

Under Pedagogik C får du möjligheten att undersöka ett eget intresseområde. Detta med utgångspunkt i aktuell pedagogisk forskning. Kursen innehåller en kandidatuppsats som innefattar ett självständigt vetenskapligt arbete.

Du förbereds för uppsatsskrivandet redan i delkurs ett och två. I den första delkursen väljer du ett forskningsfält att fördjupa dig i. Du väljer mellan de tre centrala forskningsområdena du presenterades för i B-kursen: Relationer och praktiker, Teori och policy samt Globalisering och social rättvisa.

I den andra delkursen vidgar du din kunskap inom pedagogikens vetenskapsteori och metod. Delkursen behandlar även etiska dilemman som kan uppstå inom ramen för ett forskningsarbete, samt den pedagogiska forskningens samhällsrelevans.

Avslutningsvis genomför du ett större självständigt vetenskapligt arbete i det forskningsområde du valde att fördjupa dig i under den första delkursen. Genom att planera, genomföra och presentera en vetenskaplig undersökning får du öva på att: självständigt identifiera och formulera en frågeställning, välja lämplig vetenskaplig teori och metod samt söka, värdera och kritiskt tolka relevant material för arbetet.

Arbetssätt

Kursen innehåller cirka fyra timmar lärarledd undervisning per vecka. Resterande tid förväntas du studera i grupp eller på egen hand. Under uppsatskursen har du mindre lärarledd undervisning och istället handledning gruppvis och individuellt.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Du examineras genom skriftlig tentamen, muntliga redovisningar, aktivt seminariedeltagande och genomförandet av ett vetenskapligt arbete.

Du läser kursen tillsammans med ungefär tio andra studenter.