Vad ingår?

Förberedelser för, och genomförandet av, ett självständigt vetenskapligt arbete

Under Pedagogik C får du möjligheten att undersöka och fördjupa dig i ett eget intresseområde inom ämnet. Vi tar utgångspunkt i aktuell pedagogisk forskning och teoribildning. I slutet av kursen skriver du en kandidatuppsats i form av ett självständigt vetenskapligt arbete.

Du förbereds för uppsatsskrivandet redan i delkurs ett och två. I den första delkursen väljer du ett forskningsfält att fördjupa dig i. Du väljer mellan de tre forskningsområdena: relationer och praktiker, teori och policy samt globalisering och social rättvisa.

I den andra delkursen breddar och fördjupar du din kunskap inom vetenskapsteori och metod från B-kursen. Delkursen behandlar även etiska frågor som kan uppstå inom ramen för ett forskningsarbete, samt den pedagogiska forskningens samhällsrelevans.

I den tredje delkursen genomför du ett självständigt vetenskapligt arbete inom det forskningsområde du har valt att fördjupa dig i. Genom att planera, genomföra och presentera ett vetenskapligt arbete i form av en kandidatuppsats, får du öva på att självständigt identifiera och formulera en pedagogisk frågeställning, välja lämplig vetenskaplig teori och metod samt söka, värdera och kritiskt tolka relevant material för arbetet.

Arbetssätt

Kursen innehåller cirka fyra timmar lärarledd undervisning per vecka. Resterande tid förväntas du studera i grupp eller på egen hand. Under uppsatskursen har du mindre lärarledd undervisning och i stället handledning gruppvis och individuellt.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Du examineras genom skriftlig tentamen, muntliga redovisningar, aktivt seminariedeltagande och genomförandet av ett vetenskapligt arbete.

Du läser kursen tillsammans med ungefär 10 andra studenter.