Relationen mellan politik och teknologi

Kurs

Politik och teknologi i det globala informationssamhället

7.5 hp

Vår

100%

Campus

Kursen handlar om relationen mellan politik och teknologi. Du studerar hur politikens villkor påverkas av teknologisk utveckling. Framväxten av artificiell intelligens och global informations- och kommunikationsteknologi samt vad teknologisk utveckling innebär för maktutövning och ansvarsutkrävande i politiken. Du lär dig också hur politiska beslut och regleringsprocesser påverkar teknologisk utveckling och användning av teknik inom olika delar av samhället.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.