Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Praktik inom Etnologi med inriktning mot kulturell mångfald i Europa

Behörighetskrav:

180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng i etnologi. Dessutom gymnasiekurs SvB/Sv2 B eller motsvarande

Urval:

Mellan 1 och 165 högskolepoäng