Genomskinliga plaststolar i rader.

Kunskap och förståelse om religion i nutid och historiskt

Kurs

Religionsvetenskap B

30 hp

Höst / Vår

100%

Campus

Har du läst Religionsvetenskap A och vill fördjupa dina kunskaper och din förståelse för religion ytterligare är detta kursen för dig. Genom att utgå från den centrala frågan om varför religion finns, belyser kursen religion i samtiden. Du får redskap till att förstå och förklara religion i dag genom teman som är aktuella i samhällsdebatten.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap Genomförande och globalt partnerskap

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Unik kulturkompetens Religionsvetenskapen är unikt som ämne med starka kopplingar till både historiska och samtida perspektiv. Efter studier i religionsvetenskap väljer många att bli till exempel lärare eller journalister. Men religionsvetenskap är också användbart om du strävar efter att bli biståndsarbetare, forskare, omvärldsanalytiker eller vill arbeta över kulturgränser och i internationella sammanhang. Ämnet är relevant för dig som är nyfiken på och intresserad av andra människors sätt att leva och tänka, och söker att förstå det samhälle vi lever i. Efter att du har läst Religionsvetenskap B kan du fortsätta dina studier inom religionsvetenskap genom att läsa C-kursen. Läs om ämnets forskning
Fördjupad kunskap och förståelse om religion Att studera religionsvetenskap ger dig unik kulturkompetens som är användbar inom livets alla fält. Religionsvetenskap B ger dig djupare kunskap om religion ur historiska och samtida perspektiv. Terminens första delkurs ger en grundläggande introduktion till olika religionsvetenskapliga perspektiv och förståelsehorisonter. Därefter följer följer fyra tematiska delkurser där du får möjlighet att studera aktuella teman som religion, genus och sexualitet, religion och migration, religionsfrihet och religion, politik och radikalisering. Under terminen skriver du även en självständig B-uppsats inom ett valfritt religionsvetenskapligt område. Arbetssätt Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarium och studiebesök. Under delkursen där du skriver en självständig uppsats har du mer egen studietid än under de andra delkurserna. Du examineras genom seminarier, skriftliga PM och hemtentamen. För B-uppsatsen ingår att delta i en ventilering där du dels ska presentera och försvara din egen uppsats, dels opponera på en kurskamrats uppsats.
Ett viktigt ämne i samtiden I dagens mångkulturella samhälle är kunskap om religion nödvändigt för att vi ska kunna förstå och samspela med varandra. När du läser religionsvetenskap studerar du olika aspekter av religion ur historiska, samtida, globala och lokala perspektiv hur dessa samspelar med varandra. Ämnet tar upp olika religiösa traditioner som kristendom, judendom, islam, hinduism, buddhism och esoterism. Du får också studera hur människor tolkar och utövar sin religion samt reflektera kring religionernas koppling till politik, migration och genus. Då får även studera hur Sveriges religiösa landskap har förändrats genom historien. Religionsvetenskapen ger dig även möjlighet att fördjupa dig inom områden som du är särskilt intresserad av. I många länder är religion en stor del av kulturen. Det gör att du som läser religionsvetenskap får en unik kulturkompetens. Du lär dig att analysera och få en ökad förståelse för din omgivning – både för människor och de samhällen i vilka de lever.