Vad ingår?

Fördjupad kunskap och förståelse om religion

Att studera religionsvetenskap ger dig unik kulturkompetens som är användbar inom livets alla fält. Religionsvetenskap B ger dig djupare kunskap om religion ur i historiska och samtida perspektiv.

Terminens första delkurs ger en grundläggande introduktion till olika religionsvetenskapliga perspektiv och förståelsehorisonter. Därefter följer följer fyra tematiska delkurser där du får möjlighet att studera aktuella teman som religion, genus och sexualitet, religion och migration, religionsfrihet och religion, politik och radikalisering.

Under terminen skriver du även en självständig B-uppsats inom ett valfritt religionsvetenskapligt område.

Arbetssätt

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarium och studiebesök. Under delkursen där du skriver en självständig uppsats har du mer egen studietid än under de andra delkurserna.

Du examineras genom seminarier, skriftliga PM och hemtentamen. För B-uppsatsen ingår att delta i en ventilering där du dels ska presentera och försvara din egen uppsats, dels opponera på en kurskamrats uppsats.