Vad ingår?

Stor frihet att få djupgående kunskaper inom religionsvetenskapen

Under Religionsvetenskap C får du möjlighet att fördjupa dig i ett religionsvetenskapligt ämne som du är intresserad av. Du får färdigheter att självständigt arbeta med frågor som har att göra med forskningsfronten inom religionsvetenskap. Kursen ger dig redskapen för att få tillgång till information och samla in material med anknytning till mångkulturella och mångreligiösa fenomen. Du lär dig att använda olika vetenskapliga metoder och i det självständiga uppsatsarbetet har du stor frihet att välja ämne och tematik.

Terminen innehåller en teori och metodkurs, och en religionsvetenskaplig fördjupningskurs. Kurserna förbereder dig för det självständiga arbetet, C-uppsatsen.

Det självständiga arbetet kan kombineras med en utlandsresa för materialinsamling. Beroende på vilket ämne du väljer att skriva om kan det självständiga arbetet resultera i fortsatta kontakter med arbetslivet.

Arbetssätt

Kursen innehåller få lärarledda tillfällen och du kommer studera mycket på egen hand. I regel är det en mindre grupp studenter som läser kursen.

Examination sker i form av skriftliga PM och seminarier. I kursen Religionsvetenskaplig specialisering framför du även en miniföreläsning utifrån vald litteratur. I kursen Självständigt arbete examineras du genom en uppsats, seminariedeltagande och ventilering av uppsats, samt opponering av annan students uppsats.