Din framtid!

Språklig och kommunikativ kunskap som efterfrågas inom flera branscher

Kursen fungerar bra som ett komplement till dig som redan har en examen och vill komplettera den med kompetens inom retorik och klimatomställning. Den kan också läsas som en första introduktion för dig som är nyfiken på fördjupade studier inom retorik och hållbar utveckling. Fortsatta studier kan då t.ex. bedrivas inom Retorikkonsultprogrammet – inriktning politisk kommunikation och hållbar utveckling.

Efter studier inom retorik har du eftertraktade kunskaper inom kommunikation och språk i stort, både gällande muntlig och skriftlig framställning. Inom i princip alla företag, organisationer och myndigheter finns det en kommunikationsavdelning som har behov av medarbetare med gedigen språk- och kommunikationsutbildning. Behovet av dina kompetenser kommer med andra ord inte vara begränsade till bara en bransch efter retorikstudier.

Exempel på yrkestitlar du kan ha efter studierna är retorikkonsult, talskrivare, redaktör, kommunikatör, utredare, opinionsstrateg eller kommentator i media. Du har goda förutsättningar för alla yrken som efterfrågar välgrundad förståelse för vilken betydelse innehåll och språklig utformning har för kommunikationen.