Vad ingår?

Värdefull kompetens för att hantera utmaningar.

Klimatomställning är en central utmaning för såväl näringsliv som offentlig sektor och civilsamhället – samtidigt finns det en stor brist på kunskap om hur man kan arbeta retoriskt för att få förändringar till stånd. Kursen ger dig som student värdefull kompetens för att hantera just de utmaningar som många organisationer – samt vårt samhälle som helhet – står inför idag och många år framåt.

Som student får du under kursen utveckla din förmåga att agera välgrundat i situationer där klimatfrågor diskuteras, studera olika former av klimatkommunikation, samt tillägna sig en förståelse för hur retoriska perspektiv kan användas för att få syn på och belysa klimatfrågornas komplexitet.

Kursen ges på distans vilket ger dig som student stor frihet att själv planera din arbetstid. Kursen innehåller seminarier som sker på videolänk och grupparbeten. Kursen går på halvfart, men i praktiken kan man som student själv välja att växla upp studietempot under vissa veckor – och istället minska arbetsinsatsen under andra veckor. Kursen har ingen obligatorisk närvaro på campus.

Kursens pedagogik bygger på att forskning och traditionell kurslitteratur varvas med en mångfald av perspektiv som hämtas från bland annat näringsliv och det civila samhället. Detta sker framförallt genom att du som student får ta del av podcast-avsnitt, panelsamtal och inspelade föreläsningar. Kursen innehåller också tre större praktiska uppgifter: ett samtal om omställning, en klimatretorisk analys, samt ett mindre projekt inom omställningsretorik; alla dessa kan med fördel genomföras i samarbete med en extern aktör, som en privat arbetsgivare eller en organisation inom det civila samhället.

Genom kursen får du som student verktyg för att arbeta retoriskt med att främja klimatomställning och därmed bekämpa klimatförändringarna. Det handlar om att förstå grundläggande retoriska utmaningar för klimatomställning som att kommunicera i komplexa frågor som innefattar värdekonflikter, att bidra till produktiva samtal om omställning, samt att bättre förstå klimatkommunikationens i sociala medier, traditionell nyhetsrapportering, politisk retorik och kommersiell marknadsföring.