Minoritetsdialekter och muntlig språkfärdighet

Kurs

Romani chib 2: Grundläggande färdigheter i minst två av de nationella dialekterna av romani chib

7.5 hp

Vår

50%

Distans

Under denna grundkurs i romani chib ligger fokus på praktisk färdighet. Du väljer minst två av de nationella minoritetsdialekterna (svensk romani / resanderomska, kale, kelderash, lovari och arli) och introduceras till språkets struktur och grammatiska grunder utifrån dessa val. Tonvikten ligger på muntlig kommunikation. Du lär dig också värdera det romska språkets användning i olika sammanhang. 

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.