Vad ingår?

Förståelse för språket romani chib, romska minoriteters kultur och historia

Under kursen får du med dig grundläggande kunskaper i forskningsfältet romska studier och det romska språket romani chib. Du kommer att få lära dig mer om språkets strukturer, historiska utveckling och de varianter som finns i dag. Dessutom berör kursen även frågor som handlar om att återuppliva språket romani chib och den romska kulturen.

Kursen behandlar också romers historia, antiziganism och kampen för mänskliga rättigheter samt belyser olika romska gruppers språk, historia, religioner och traditioner.

Utöver detta undersöks också aktuella frågor som rör romers migration, användning av sociala medier och flerspråkighet samt ungdomskulturers påverkan på unga romers språkbruk och livsstil.

I kursen granskas också kritiskt hur romer framställts i litteratur och konst samt i media, såväl historiskt som i nutid. Kursen ger dessutom en orientering om viktiga databaser och andra källor som resurser för romska studier i sin helhet inklusive språket romani chib.

Deltagande i kursen förutsätter inte förkunskaper i romani chib. Kursen bidrar till ökade insikter om den romska minoritetens historia och nutida situation och de stora variationer som också finns mellan olika romska grupper när det gäller språk, historia, traditioner och religioner såväl nationellt som internationellt.

Arbetssätt

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier samt uppgifter individuellt och i grupp. Samtliga delkurser examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter individuellt eller i grupp. Muntliga presentationer individuellt och i grupp. Seminariedeltagande och medverkan vid gruppövningar och föreläsningar. Avslutande skriftlig individuell inlämningsuppgift.

Varje vecka har du en dag med en föreläsning och ett seminarium. Eventuellt kan grupparbete på campus vara aktuellt. Gästföreläsningar kan förekomma.

Cirka 25 studenter kan antas till kursen som kommer att ges första gången hösten 2020. Vid eventuella grupparbeten kan studenterna delas in i mindre grupper.