Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Samhällsorienterade ämnen, för grundskolans årskurs 4-6 - fristående kurs

Behörighetskrav:

Utbildningsvetenskap 1, grundskolans årskurs 4-6 (10,5 högskolepoäng), Utbildningsvetenskap 2, grundskolans årskurs 4-6 (7,5 högskolepoäng), Utbildningsvetenskap 3 för grundskolan årskurs 4-6 (7,5 högskolepoäng), Utbildningsvetenskap 4 för grundskolan årskurs 4-6 (7,5 högskolepoäng), Verksamhetsförlagd utbildning 1 för grundskolans årskurs 4-6 (4,5 högskolepoäng), Verksamhetsförlagd utbildning 2 för grundskolans årskurs 4-6 (7,5 högskolepoäng), eller motsvarande.

Urval:

Mellan 1 och 165 högskolepoäng