Vad ingår?

Läs fyra ämnesspecifika delkurser och en avslutande ämnesfördjupning

Under kursen behandlas såväl ämnesteori som ämnesdidaktik, samt ett ämnesintegrerat arbetssätt. Kursen består av fyra ämnesspecifika delkurser och en avslutande ämnesfördjupning där de olika ämnesperspektiven knyts ihop utifrån ett didaktiskt perspektiv.

Arbetssätt

Kursens ges på helfart och undervisningen utgörs främst av föreläsningar och seminarier. Examinationsformerna varierar mellan delkurserna.

Du läser ditt valda undervisningsämne tillsammans med cirka 20 till 25 studenter. Kursen samläses också med studenter vid Grundlärarutbildningen med interkulturell profil mot årskurs 4-6.