Varför ämnet?

Bredda din ämneskompetens och ämnesbehörighet

Kursen vänder sig till dig som är färdigutbildad lärare och vill bredda din ämneskompetens samt ämnesbehörighet.

Kursen fokuserar på hur du som lärare skapar undervisande moment som tränar upp kunskaper och förmågor hos eleverna i årskurs 4-6, inom de samhällsorienterade ämnena. Där kunskaperna och förmågorna sedan ska bedömas och betygsättas enligt gällande läroplan samt anvisningar och utvärderingar från Skolverket och Skolinspektionen.

Under kursen studerar du såväl ämnesteori som ämnesdidaktik, samt ett ämnesintegrerat arbetssätt.