Vad ingår?

Fördjupa dig i filosofiska problemfält

Under denna webbkurs behandlas centrala frågeställningar inom den samtida filosofin från 1950-talet och framåt. Kursen är tematiskt upplagd och omfattar både teoretisk och praktisk filosofi. Särskilt fokus läggs vid de franska, tyska och angloamerikanska teoribildningar som har sina rötter i den kontinentalfilosofiska traditionen.

Du läser två delkurser:

  • Kunskapsteori och politisk filosofi
  • Etik, feminism, psykoanalys, postkolonial teori

Exempel på problemfält som tas upp är samtida politisk filosofi, frågor om subjektivitet, tolkning, genus, postkolonial teori och identitet.

Du utvecklar en fördjupad förståelse över det samtida tänkandes metoder och centrala intresseområden. Du övar även din förmåga att läsa och förstå filosofiska texter, såväl som att identifiera och reflektera över filosofiska problem.

Arbetssätt

Kursen är en fortsättning på Filosofins historia. Litteraturen är till stor del på engelska och kursen har en något högre abstraktionsnivå än Filosofins historia.

All undervisning är nätbaserad, det innebär att föreläsningar läggs upp på nätet och du får delta i seminarier i form av läsloggar mellan lärare och studenter. Du examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter.