Grön stol i närbild med bokhyllor i bakgrunden.

Kunskap om hur vår samtid uttolkas och beskrivs genom litteraturstudier

Kurs

Samtida kulturteori och politisk filosofi

7.5 hp

Vill du veta mer om hur vår samtid förklaras och beskrivs? Genom en serie seminarier får du diskutera centrala teoretiska texter från 1980-talet och framåt. Du får kunskap om några av de viktigaste samtida teoretikerna och insikt i de mest omdiskuterade problemen i dagens kulturteori och politiska filosofi.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kulturhistorisk allmänbildning som du kan använda inom alla yrkesområden Kunskaper inom idéhistoria är användbara i alla yrken som kräver förmågan att analysera text och att kunna sätta in skeenden i ett historiskt och kritiskt perspektiv. Efter studierna kan du verka inom yrken som kulturarbetare, lärare, journalist, arkivarie och bibliotekarie. De kunskaper och den analysförmåga du får i studierna är användbara inom alla yrken, oavsett bransch eller yrkestitel. Du kan kombinera studier i idéhistoria med andra ämnen för att skapa goda arbetsmöjligheter. Idéhistoria är ett av de mest allmänbildande ämnen du kan läsa på högskolan, och är därför en god grund för många olika utbildningar. Studier i idéhistoria passar både dig som är helt på ny på högskolan och dig som redan läst kurser i andra ämnen. Läs om ämnets forskning
Läs och diskutera centrala teoretiska texter med ett kritiskt öga Genom kursen får du kunskap om hur vår egen tid förklaras och beskrivs. Du får diskutera centrala händelser som postmodernism, postkolonialism, det postpolitiska och identitetspolitik. Kursen består av en serie seminarier. Du får då diskutera centrala teoretiska texter från 1980-talet och framåt. Du får kunskap om några av de viktigaste teoretikerna idag. Kursen ger dig insikt i de mest omdiskuterade problemen i dagens kulturteori och politiska filosofi, från 1970-talet och framåt. Genom litteraturstudier tränas du i att ha ett kritiskt förhållningssätt till texterna. Samtidigt får du analysera samtida politisk-filosofiska och kulturhistoriska texter ur ett idéhistoriskt perspektiv. Arbetssätt Kursen ges på halvfart och innefattar lärarledd undervisning cirka en gång i veckan. Kursen innebär främst litteraturstudier på egen hand och du uppmuntras till att läsa aktivt och ställa frågor om innehållet, gärna tillsammans med kurskamrater. Utöver den lärarledda undervisningen kan enskilda arbeten och grupparbeten förekomma. Kursen examineras genom aktivt deltagande på seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter och en muntlig presentation. Du studerar tillsammans med ungefär femton andra studenter och undervisningen sker i helgrupp.
Utmana och ifrågasätt dagens normer genom historiska perspektiv I en värld som består av idéer gör vi rätt i att ifrågasätta hur och när vissa idéer och föreställningar gick från att vara nya och kontroversiella till att bli självklarheter. Hur har de utvecklats över tid, och vad skulle krävas för att de blir kontroversiella igen? Att studera idéhistoria är en möjlighet att få perspektiv på idéer och antaganden som vi annars bara tar för givna. Du får möjlighet att förstå på djupet vad de betyder och pröva hur man kan tänka annorlunda. Idéhistoria handlar om det mänskliga tänkandets historia, från antiken till idag. Särskilt fokus ligger på filosofins, vetenskapens och de politiska idéernas historia. När du studerar idéhistoria följer du idéer och föreställningar, och försöker förstå hur och varför de förändrats över tid. Du lär dig att snabbt överblicka, sammanfatta och analysera texter, tränar din förmåga att skriva och utvecklar ditt kritiska tänkande. Färdigheter du kommer ha användning av oavsett vad du ägnar dig åt senare. Föreställningar om människan, samhället och naturen står i centrum. Når vi kunskap genom våra sinnen eller genom vårt förnuft? Hur ska ett rättvist samhälle organiseras? Utmärks naturen av samspel mellan olika organismer eller av konkurrens? Som idéhistoriker utforskar du hur frågor om dessa ämnen besvarats och diskuterats från antiken och framåt. På Södertörns högskola möter du engagerade lärare som gillar att diskutera med sina studenter. Grupperna är oftast mindre vilket gör enklare för dig att skapa en personlig kontakt med lärarna.