Vad ingår?

Läs och diskutera centrala teoretiska texter med ett kritiskt öga

Genom kursen får du kunskap om hur vår egen tid förklaras och beskrivs. Du får diskutera centrala händelser som postmodernism, postkolonialism, det postpolitiska och identitetspolitik.

Kursen består av en serie seminarier. Du får då diskutera centrala teoretiska texter från 1980-talet och framåt. Du får kunskap om några av de viktigaste teoretikerna idag. Kursen ger dig insikt i de mest omdiskuterade problemen i dagens kulturteori och politiska filosofi, från 1970-talet och framåt.

Genom litteraturstudier tränas du i att ha ett kritiskt förhållningssätt till texterna. Samtidigt får du analysera samtida politisk-filosofiska och kulturhistoriska texter ur ett idéhistoriskt perspektiv.

Arbetssätt

Kursen ges på halvfart och innefattar lärarledd undervisning cirka en gång i veckan. Kursen innebär främst litteraturstudier på egen hand och du uppmuntras till att läsa aktivt och ställa frågor om innehållet, gärna tillsammans med kurskamrater. Utöver den lärarledda undervisningen kan enskilda arbeten och grupparbeten förekomma. Kursen examineras genom aktivt deltagande på seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter och en muntlig presentation.

Du studerar tillsammans med ungefär femton andra studenter och undervisningen sker i helgrupp.