Sociala medier och digital marknadsföring

Kurs

Sociala medier, digital marknadsföring och plattformsbaserade affärsmodeller

7.5 hp

Vår

50%

Campus

I kursen presenteras grundläggande teorier inom digital marknadsföring och digital affärsutveckling med fokus speciellt på social media och s k plattformsbaserade affärsmodeller. Teori om konsumentbeteenden och virtuella gemenskaper som formas via social media studeras också. Kursen innehåller också teori om hur sökmotorer fungerar och hur webbplatser kan utformas för att synas bättre i sökningar.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.