Din framtid!

Undersök och visa på fakta i viktiga frågor

Med kunskaper i statistik har du förmågan att undersöka och samla in data, rapportera och redogöra statistik samt kritiskt tolka och analysera egna och andras rapporter. Med kunskap om statistiska metoder förstår du hur och varför man bör redovisa data på olika sätt.

Dina nya kunskaper kan du applicera inom natur- och miljöområdet, i undersökning av viktiga ämnen. Du har efter kursen bland annat kunskaper i GIS (geografiska informationssystem) och kan visualisera miljödata.