Varför ämnet?

För dig inom natur- och miljöområdet som vill lära dig praktiska statistiska metoder

Inom miljövetenskap är statistik ett mycket viktigt verktyg för att hantera en mängd olika typer av data. Datan används för dra slutsatser kring konsekvenser för samhälle och natur. I kursen Statistik för miljövetare lär du dig statistiska metoder för att kunna sammanställa, testa och tolka statistik.

Kursen vänder sig till alla inom natur- och miljöområdet med ett intresse för denna mångvetenskapliga disciplin som kombinerar naturvetenskap och samhällsvetenskap. Den grundläggande statistiken inom dessa vetenskapsområden är densamma.

Genom kunskap i statistik kan du undersöka och visa på fakta i viktiga frågor. Bland annat får du räkna från egna kurvor över temperaturförändringar under de senaste 200 åren, och jämföra det med globala koldioxidutsläpp under samma period. Syftet med kursen är att du ska kunna utföra egna undersökningar, analysera resultat och dra korrekta slutsatser från din data. Du lär dig även att värdera tolkningar och slutsatser som rapporteras från andra undersökningar.