Vad ingår?

Fördjupad språkvetenskaplig kunskap som förankras i en C-uppsats

Svenska C inleds med en delkurs i teori och metod. Delkursen ger dig en översikt över språkvetenskapliga synsätt. Du studerar teorier och metoder samt hur dessa kan tillämpas i språkvetenskapliga undersökningar. Andra delkursen innebär en ämnesfördjupning. Innan terminen börjar fastställs ett tema. Det kan vara exempelvis feministisk språkanalys, skrivdidaktik eller marknadskommunikation.

Under vårterminen 2020 kan du välja mellan fördjupningsdelkurserna Språk och kön samt Marknadskommunikation.

Efter de två delkurserna har du möjlighet att använda dina kunskaper i ett fördjupande självständigt arbete. Arbetet är i form av en C-uppsats och omfattar 15 högskolepoäng. Du genomför en språkvetenskaplig undersökning i ett valfritt område. Tidigare studenter har bland annat undersökt: Vilka genredrag och ideologiska avtryck återfinns i sex debattartiklar om #metoo? Hur framställs polisen i sex berättande inlägg i social media? På vilket sätt påverkar komposition och färger budskapet i träningsannonser?

Arbetssätt

Under kursen har du cirka fyra till sex timmar lärarledd tid i veckan. Undantaget är uppsatsmomentet där du har mindre lärarledd tid. Istället har du handledning, både individuellt och i grupp.

De vanligaste undervisningsformerna är seminarier och handledning. De två delkurserna examineras genom skriftliga och muntliga uppgifter. Uppsatsen examineras dels genom utförandet av C-uppsats, dels genom ventilering och opponering av uppsats.

Kursen läses tillsammans med kommunikatörsprogrammet.