Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.selänk till annan webbplats.

Teorier om internationella relationer

Behörighetskrav:

En B samt Statsvetenskap A och B, 60 högskolepoäng eller motsvarande.

Urval:

Mellan 1 och 165 högskolepoäng