Vad ingår?

Introduktion till en komplex och världsomfattande verksamhet

När du läser Turismvetenskap A får du kunskap om turism som fenomen och dess historia. Du får grundläggande kunskaper om individens resande, till olika destinationer utifrån olika syften. Du får även kunskaper om hur olika platsers naturliga förutsättningar tillsammans med reseaktörers erbjudanden gör det möjligt att resa till olika destinationer. Kursen ger dig en bred grund och är början på studier i turism och management.

I kursens första del introduceras du för viktiga begrepp och perspektiv på turism. Du får grundläggande kunskaper om turismens bakomliggande faktorer, struktur och omfång. Kursen innehåller även mer praktiska moment och du får under kursens andra del lära dig om kommunikationsplanering, turismens medietekniska delar och retoriska färdigheter för interaktion med turister. Avslutningsvis får du studera turism ur ett historiskt perspektiv för att dra lärdomar inför framtiden.

Arbetssätt

Kursen ges på heltid och du kommer att ha lärarledd undervisning minst två dagar i veckan. Resterande tid ägnas åt grupparbeten, studiebesök, undersökningar eller studier på egen hand.

Undervisningen består främst av föreläsningar, seminarier, projektarbeten och grupparbeten. Men både studiebesök och gästföreläsningar förekommer under kursen. Du examineras genom hemtentamen, inlämningsuppgifter och aktivt deltagande på seminarier.

Du studerar tillsammans med ungefär 100 andra studenter. Inför seminarier, grupparbeten och studiebesök delas ni in i mindre grupper.