Vad ingår?

Gedigen ämnesfördjupning och utvecklad förståelse för resenärens behov

I kursen Turismvetenskap C får du fördjupa dig i resenärers upplevelser och behov i resande för olika syften. Du får undersöka privatresande, exempelvis upplevelseturism och affärsresande, exempelvis professionella möten. Du får studera olika resenärers behov och hur upplevelseindustrin, mötesindustrin och samhället möter och tillgodoser dessa behov.

I kursens andra del genomför du en framtidsstudie. Studien syftar till att på ett kreativt sätt identifiera potentiella turisminnovationer. Innovationerna hanteras i en formell utvecklingsprocess. Det innebär att du utvecklar studien för en specifik destination med tillhörande företag och produkter. Du kommer därmed utveckla en destinations- och affärsplan.

Inom kursen ingår även en vetenskaplig undersökning i form av en kandidatuppsats, där du får ytterligare möjlighet att fördjupa dig i ett relevant ämne.

Arbetssätt

Kursen ges på heltid och du har lärarledda moment cirka två dagar i veckan på högskolan. Under kursens avslutande moment, uppsatsen, kan antal lärarledda tillfällen minska. Resterande tid förväntas du studera på egen hand eller i grupp.

I den första delen examineras du genom en skriftlig hemtentamen, en gruppuppgift och aktivt deltagande på seminarier. Under den andra delen, som innefattar en framtidsstudie, examineras du genom ett projektarbete och seminariedeltagande. Under kursens avslutande del, uppsatsen, examineras du genom författandet av en uppsats, seminariedeltagande samt ventilering och opponering av uppsats.

Du studerar med cirka 70 andras studenter och ni delas in i mindre seminariegrupper.