Växtlighet på berg.

Improving international health by combatting infectious disease

Program

Infectious Disease Control

60 hp

HT2019

100%

Campus

This Master’s degree provides a methodological toolbox for disease control; it includes epidemiology, statistics, GIS and meta-analysis, as well as practical, hands-on experience. Disease prevention plays a vital role in improving international health and welfare, including areas such as human rights, justice and gender equality.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.