Varför programmet?

Efterfrågad spetskompetens inom innovations- och förändringsarbete

Magisterprogrammet i företagsekonomi riktar in sig mot entreprenörskap, innovation och förändring. Genom fördjupade kunskaper får du en spetskompetens inom innovations- och förändringsarbete, en spetskompetens som efterfrågas allt mer på arbetsmarknaden.

Programmet fokuserar på innovation och entreprenörskap ur ett samhällsvetenskapligt förändringsperspektiv där ekonomiska, kulturella och sociala faktorer står i fokus. Det omfattar frågor, perspektiv och synsätt på innovation och entreprenörskap som handlar om till exempel företagandets utveckling och samband mellan entreprenörskap, innovation och ekonomisk tillväxt. Du studerar dessa samband och förändringar både utifrån företags- och organisationsperspektiv, branschperspektiv samt ett nationellt och globalt perspektiv.

Entreprenörskap och innovation är ett starkt forskningsområde inom ämnet företagsekonomi. Lärarna på Södertörns högskola är aktiva forskare inom fälten, vilket bidrar till att programmets undervisning har en tydlig forskningsanknytning. Samtidigt som du får ta del av aktuell forskning får du diskutera frågor om branschutveckling, genus och företagande, socialt företagande, innovation och ledarskap. Du vidareutvecklar även dina färdigheter i vetenskapliga metoder och förmågan att söka och använda olika relevanta källor för företagsekonomiska analyser.