Varför programmet?

Fördjupa dina kunskaper och få verktyg för ett aktivt förändringsarbete

Det här magisterprogrammet är för dig som inte bara vill förstå världen utan också förändra den. Magisterprogrammet i genusvetenskap med inriktning mot förändringsarbete är för dig som har en grund i genusvetenskap, med ett intresse för organisationsfrågor. Du fördjupar dina kunskaper från grundnivå och lär dig att aktivt använda dessa i förändringsarbete.

Under programmet lär du dig om olika typer av förändringsarbete. Det kan exempelvis vara jämställdhetsarbete, normkritiska perspektiv och arbetssätt. Du får förståelse för att varje insats kan kräva olika metoder, och du utvecklar förmågan att se till varje situation när det kommer till utformningen av förändringsinsatser. Programmet ger dig dessutom fördjupade perspektiv på aktuella frågor och lär dig hur du kan organisera för förändring.

Ämnet är förankrat i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt. Du lär dig förstå och utforska själva grunderna i vårt samhälle. Det ger dig perspektiv på hur samhället har förändrats över tid, men även vilket samhälle du vill se i framtiden. Intersektionalitet är ett centralt begrepp i utbildningen. Du studerar och utforskar teoretiska perspektiv och begrepp som kan användas för att förstå samspelet mellan olika maktordningar såsom genus, sexualitet, könsidentitet, ålder, ras och klass.

Tänk på att...

Du kan läsa detta program om du har en examen i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne, och har skrivit en kandidatuppsats med en genusinriktning.