Arbeta med internationella frågor utomlands eller i Sverige

Program

Magisterprogram i internationellt företagande

60 hp

Internationella frågor blir allt viktigare i yrkeslivet. Programmet ger dig en spetskompetens i internationellt företagande. Du får fördjupa dig i forskning om globala företag och andra aspekter kopplat till internationellt företagande. Efter studier har du möjlighet att arbeta med internationella frågor i Sverige och utomlands.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Breda arbetsmöjligheter på den svenska och internationella arbetsmarknaden Med en magisterexamen i internationellt företagande har du breda arbetsmöjligheter. Du kan till exempel arbeta på marknadsavdelningar inom bolag, banker, försäkringsbolag, branschorganisationer, internationella organisationer och institutioner, samt forsknings- och konsultföretag. Arbetsmarknaden för internationella ekonomer är god. Efter studier har du en bred ekonomiutbildning med spetskompetens i internationellt företagande. Du kan arbeta såväl i Sverige som internationellt inom områden som ekonomi och marknadsföring. Vad gör tidigare studenter nu? Tidigare studenter har gått vidare till olika företagsledande positioner i företag, där kombinationen av ekonomi och juridik är en styrka. Många av de studenter som har läst programmet arbetar idag med internationella frågor i Sverige och utomlands. Läs om ämnets forskning
Teoretiska och praktiska perspektiv på internationellt företagande Magisterprogrammet i internationellt företagande innehåller två terminer. Den första terminen läser du två delkurser – Forskning om det globala företaget samt Internationella förvärv, fusioner och omstruktureringar. Den andra terminen innefattar en magisteruppsats som omfattar 30 högskolepoäng. Under programmet utvecklar du din teoretiska förståelse för och praktiska erfarenhet av internationellt företagande. Bland annat i det nya Europa och tillväxtmarknaderna i Asien. Du skaffar dig en klar och tydlig bild av världsmarknaden ur ett internationellt ledarskapsperspektiv. Du lär dig om teoretiska och praktiska begrepp kopplat till internationellt företagande och den pågående globaliseringsprocessen. Programmet fokuserar på samordningsmekanismer i multi- och transnationella företag, internationella tillväxtstrategier, strategier för forskning och utveckling, samt marknadsförings- och tillverkningsfunktioner. Programmet berör även frågor gällande utformning av organisationer och bildande av dotterbolag och filialer. Forskning om det globala företaget, Internationella förvärv, fusioner och omstruktureringar Magisteruppsats Arbetssätt Undervisningen sker främst i form av seminarier. Magisterprogrammet innebär höga krav på självständighet då det innefattar stor del självständiga studier. Under magisteruppsatsen har du handledningstillfällen med en lärare, som stöd i uppsatsskrivandet. Uppsatsen examineras genom utförande och ventilering av egen uppsats, samt opponering på annan students uppsats.
Fördjupa dina kunskaper i internationell ekonomi, företagande och rätt Magisterprogrammet i internationellt företagande är för dig som vill fördjupa dina kunskaper i internationell ekonomi, internationellt företagande och internationell rätt. De internationella frågorna blir allt viktigare i yrkeslivet. Goda kunskaper i ekonomi, företagande och rätt tillsammans med en interkulturell kompetens ger dig förutsättningarna för ett framgångs yrkesliv, både i Sverige och internationellt. Under programmet får du fördjupa dig i det globala företaget. Du får även studera internationella förvärv, sammanslagningar och omstruktureringar. Du vidgar din teoretiska insikt och praktiska erfarenhet av internationellt företagande. Bland annat i det nya Europa och tillväxtmarknaderna i Asien. Jag arbetar mycket med försäljning och där känner jag verkligen att jag har nytta av min högskoleutbildning. Jag har haft stor nytta av det kritiska tänkande jag lärde mig under utbildningen och skulle säga att det nästan var det viktigaste jag lärde mig. Jag har också haft stor nytta av att skriva uppsats. I dag håller jag väldigt mycket presentationer och då kan jag använda mig av det tänket. Maja Vuleta Babic, Key Account Manager Alumn – Magisterprogrammet i internationell företagsekonomi