Vad ingår?

Teoretiska och praktiska perspektiv på internationellt företagande

Magisterprogrammet i internationellt företagande innehåller två terminer. Den första terminen läser du två delkurser – Forskning om det globala företaget samt Internationella förvärv, fusioner och omstruktureringar.

Den andra terminen innefattar en magisteruppsats som omfattar 30 högskolepoäng.

Under programmet utvecklar du din teoretiska förståelse för och praktiska erfarenhet av internationellt företagande. Bland annat i det nya Europa och tillväxtmarknaderna i Asien. Du skaffar dig en klar och tydlig bild av världsmarknaden ur ett internationellt ledarskapsperspektiv.

Du lär dig om teoretiska och praktiska begrepp kopplat till internationellt företagande och den pågående globaliseringsprocessen. Programmet fokuserar på samordningsmekanismer i multi- och transnationella företag, internationella tillväxtstrategier, strategier för forskning och utveckling, samt marknadsförings- och tillverkningsfunktioner. Programmet berör även frågor gällande utformning av organisationer och bildande av dotterbolag och filialer.

Termin 1

Forskning om det globala företaget, Internationella förvärv, fusioner och omstruktureringar

Termin 2

Magisteruppsats

Arbetssätt

Undervisningen sker främst i form av seminarier. Magisterprogrammet innebär höga krav på självständighet då det innefattar stor del självständiga studier. Under magisteruppsatsen har du handledningstillfällen med en lärare, som stöd i uppsatsskrivandet.

Uppsatsen examineras genom utförande och ventilering av egen uppsats, samt opponering på annan students uppsats.