Varför programmet?

Fördjupa dina kunskaper i internationell ekonomi, företagande och rätt

Magisterprogrammet i internationellt företagande är för dig som vill fördjupa dina kunskaper i internationell ekonomi, internationellt företagande och internationell rätt.

De internationella frågorna blir allt viktigare i yrkeslivet. Goda kunskaper i ekonomi, företagande och rätt tillsammans med en interkulturell kompetens ger dig förutsättningarna för ett framgångs yrkesliv, både i Sverige och internationellt.

Under programmet får du fördjupa dig i det globala företaget. Du får även studera internationella förvärv, sammanslagningar och omstruktureringar. Du vidgar din teoretiska insikt och praktiska erfarenhet av internationellt företagande. Bland annat i det nya Europa och tillväxtmarknaderna i Asien.

Jag arbetar mycket med försäljning och där känner jag verkligen att jag har nytta av min högskoleutbildning. Jag har haft stor nytta av det kritiska tänkande jag lärde mig under utbildningen och skulle säga att det nästan var det viktigaste jag lärde mig. Jag har också haft stor nytta av att skriva uppsats. I dag håller jag väldigt mycket presentationer och då kan jag använda mig av det tänket.

Maja Vuleta Babic, Key Account Manager

Maja Vuleta Babic, Key Account Manager

Alumn – Magisterprogrammet i internationell företagsekonomi