Vad ingår?

Fördjupad litteraturvetenskaplig kunskap som du förankrar i en magisteruppsats

Magisterprogrammet består av två terminer. Under den första terminen läser du en obligatorisk teoretisk kurs i litteraturvetenskaplig tolkningsteori. Resterande del av terminen väljer du bland programmets valbara kurser. Under den andra terminen skriver du en magisteruppsats som omfattar 30 högskolepoäng.

Under programmets gång har du även möjligheten att delta på gästföreläsningar med svenska och internationella forskare.

Termin 1

Litteraturvetenskaplig tolkningsteori, 7,5 högskolepoäng; Valbara kurser om 22,5 högskolepoäng

Termin 2

Magisteruppsats, 30 högskolepoäng

Arbetssätt

Undervisningen innebär heltidsstudier och du behöver vara på högskolan cirka en dag i veckan för lärarledd undervisning i form av seminarier. Resterande tid studerar du på egen hand. Under uppsatsskrivningen har du även individuell handledning.

Du studerar tillsammans med ungefär sex till tio andra studenter.