Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Din framtid!

Färdigheter för kvalificerat utrednings- och handläggningsarbete med koppling till mänskliga rättigheter

Efter magisterprogrammet i mänskliga rättigheter och offentlig förvaltning är du väl förberedd för kvalificerat handläggnings- och utredningsarbete. Du kan arbeta inom den offentliga sektorn såväl som hos privata organisationer som arbetar med frågor om mänskliga rättigheter.

Mänskliga rättigheter och rättighetsskyddet är en viktig och aktuell fråga. Det finns ett behov av kunskaper och färdigheter i de mänskliga rättigheternas betydelse för den offentliga verksamheten. Utbildningen ger dig kunskaper och kompetens som matchar detta behov.

Du har efter studier en spetskompetens i mänskliga rättigheter, och Europarättens påverkan på svensk rätt. Genom avancerade skriftliga uppgifter har du utvecklat din förmåga till rättslig reflektion och självständig analys. Egenskaper som du har nytta av inom flera yrkesområden och branscher.

Vad gör tidigare studenter nu?

Tidigare studenter arbetar främst inom den offentliga förvaltningen och på myndigheter med handläggnings- och utredningsarbete.