Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Varför programmet?

Kompetens för arbete med mänskliga fri- och rättigheter

Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med mänskliga fri- och rättigheter. Du får fördjupad kunskap i och förståelse för rättigheternas betydelse för svenska förvaltningsmetoder och domstolar. Programmet har, precis som studier inom offentlig rätt på grundnivå, ett särskilt fokus på EU och Europarättens påverkan på det svenska rättssystemet.

Mänskliga rättigheter och rättighetsskyddet är en viktig och ständigt aktuell fråga. Det finns ett behov av kunskaper och färdigheter kopplat till de mänskliga rättigheternas betydelse för den offentliga verksamheten. Utbildningen ger dig kunskaper och kompetens som matchar detta behov.

Genom fyra tematiska delkurser får du fördjupa dig i de mänskliga rättigheterna med koppling till bland annat offentlig förvaltning, äganderätt, icke-diskriminering och personlig frihet. Andra terminen ägnas åt en självständig magisteruppsats. Under den andra terminen får du därför möjlighet att fördjupa dig i en fråga kopplat till delkursernas innehåll. Utbildningen har en tydlig koppling till både forskning och yrkesliv.

Sammanhållet ger programmet dig en utvecklad förmåga att genomföra rättsliga reflektioner och självständiga analyser. Du får kompetens att arbeta med frågor om mänskliga rättigheter inom offentlig och privat sektor. Programmet ger dig dessutom en spetskompetens i Europarättens påverkan på det svenska rättssystemet.