Din framtid!

Kompetens för arbete med pedagogiska uppgifter inom olika fält

Magisterexamen i pedagogik med interkulturell inriktning är för dig som vill arbeta med, eller är intresserad av, förändring och utveckling av människor och verksamheter. Exempelvis inom skola, vård, omsorg och andra mellanmänskliga yrken.

Efter studierna har du gedigen kompetens för att arbeta med pedagogiska uppgifter av olika slag. Uppgifterna kan handla om att identifiera och analysera interkulturella frågeställningar, såväl som att organisera och leda lärandeprocesser. Din framtida arbetsplats kan vara inom olika organisationer, kulturinstitutioner, fritidsverksamheter eller på bildningsförbund. Såväl som på olika företag, inom hälsa och sjukvård, skolor och annan utbildningsverksamhet.

Genom programmet utvecklar du särskild kompetens för att arbeta som förstelärare i olika utbildningspraktiker. Alltså arbeta med att utveckla och effektivisera lärande verksamheter. Du har även utvecklad en interkulturell kompetens och förmågan att använda samtal och dialog som utvecklande verktyg. Du har utvecklat en ledarskapskompetens och förmågan att leda, utveckla, analysera och utvärdera förändringsprocesser. Dina pedagogiska kunskaper kan du använda både innanför och utanför utbildnings- och kulturinstitutioner.

Med en magisterexamen har du behörighet att söka forskarutbildning.